Đá giả cổ bộ HT (mẫu mới)

  • KÍCH THƯỚC: 30×16.7CM, 40×16.7CM, 50×16.7CM, 30×12.5CM, 40×12.5CM, 50×12.5CM
  • ĐỘ DÀY: 2.0CM / 2.5CM / 3.0CM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • NGUYÊN LIỆU:  ĐÁ VÔI (CaCO3)
  • TRỌNG LƯỢNG: 2,750 KGS/M3