Đá thỏi mài mịn NT

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ THỎI MÀI MỊN
  • KÍCH THƯỚC: 150X150MM … 200x200MM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • BỀ MẶT: THỎI MÀI MỊN
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT SÂN, VƯỜN, ĐƯỜNG ĐI…