Vàng dăm kết 5

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ VÀNG DĂM KẾT 5
  • KÍCH THƯỚC: 150X150MM … 200x200MM
  • MÀU SẮC: VÀNG DĂM KẾT
  • BỀ MẶT: VÀNG BÓNG
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT SÂN, VƯỜN, ĐƯỜNG ĐI…