ĐÁ BAZAN BĂM

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ BAZAN BĂM
  • KÍCH THƯỚC: 20MM
  • MÀU SẮC: GHI SÁNG
  • BỀ MẶT:  BĂM
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT TƯỜNG NHÀ, BẾP, CẦU THANG…