Đá xanh thỏi mài cát rung VL

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ XANH THỎI MÀI CÁT RUNG
  • KÍCH THƯỚC: 150X150MM … 200x200MM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • BỀ MẶT: XANH THỎI MÀI CÁT RUNG
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT SÂN, VƯỜN, ĐƯỜNG ĐI…