Đá xanh băm trừ viền VL

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ XANH VL
  • KÍCH THƯỚC: 300X300MM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • BỀ MẶT:  BĂM TRỪ VIỀN
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT TƯỜNG NHÀ, BẾP, CẦU THANG…