Đá Marble trang trí 016

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ MARBLE TRANG TRÍ 016
  • KÍCH THƯỚC: 20MM
  • MÀU SẮC: GHI XÁM
  • BỀ MẶT:  MARBLE TRANG TRÍ 016
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT TƯỜNG NHÀ, BẾP, CẦU THANG…