Đá cát thổi lửa

  • KÍCH THƯỚC: 15x15CM, 20x20CM, 30x30CM, 40x40CM, 50x50CM, 60x60CM
  • ĐỘ DÀY: 2.0CM / 2.5CM / 3.0CM / 4.0CM / 5.0CM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • NGUYÊN LIỆU:  ĐÁ CÁT
  • TRỌNG LƯỢNG: 2,750 KGS/M3