Đá thỏi cát xanh

  • KÍCH THƯỚC: 100x15CM, 100x20CM, 100x30CM, 100x40CM
  • ĐỘ DÀY: 5.0CM / 8.0CM / 10CM / 15CM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • NGUYÊN LIỆU:  ĐÁ CÁT
  • TRỌNG LƯỢNG: 2,750 KGS/M3