CEMENT TILES 6

  • CHẤT LIỆU: CIMENT TILES 6
  • KÍCH THƯỚC: 150X150MM … 200x200MM
  • MÀU SẮC:
  • BỀ MẶT:
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT SÂN, VƯỜN, ĐƯỜNG ĐI…