VẬT LIỆU MỚI – VTN GRANITE G654 THỔI LỬA

Trong nhiệm vụ để mang lại những chất liệu mới cho khách hàng … khi G654 ở Trung Quốc đang thiếu do vấn đề mỏ đá, chúng tôi đã tìm thấy một màu sắc rất đẹp của G654 với nhiều màu khác nhau – Xám ..

Các container đầu tiên đã được trên đường đến đối tác của chúng tôi ở châu Âu …

Xin hãy xem sản phẩm mới: G654 Thổi lửa kích thước 600x600x30mm