VẬT LIỆU ĐÁ XANH ĐEN MỚI

Sứ mệnh của chúng tôi là luôn tìm kiếm các vật liệu mới để phù hợp với nhu cầu của khách hàng …

Mỏ đá mới của chúng tôi – vật liệu đá xanh mới có tên là đá BD. Cách mỏ đá Yên Lâm 300km.

Nó thực sự là đá cứng và tối / đen hơn, bề mặt mịn hơn ..

Thật là đẹp khi làm giả cổ và đặc biệt rất đẹp khi làm hon mà trong một thời gian dài chúng tôi không thể làm từ vật liệu YL và những vật liệu khác khi mỏ đá Cẩm Thủy bị đóng cửa.

So sánh vật liệu YL và BD.

  1. Giả cổ YL (sáng) và giả cổ BD (tối) kích thước 200x200x25mm

2. Giả cổ YL (sáng) và giả cổ BD (tối) kích thước 600x600x25mm

3. mẻ quay YL (sáng) và mẻ quay BD (tối) kích thước 200x200x25mm

4.Băm toàn phần YL (sáng) và Băm toàn phần BD (tối) kích thước 400x400x25mm

5. Hon kích thước 600x600x25mm