Đá mẻ hoàng gia YL

  • KÍCH THƯỚC: 15x15CM, 20x20CM
  • ĐỘ DÀY: 2.0CM / 2.5CM / 3.0CM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • NGUYÊN LIỆU:  ĐÁ VÔI (CaCO3)
  • TRỌNG LƯỢNG: 2,750 KGS/M3