Da me quay 33×11 YL

  • KÍCH THƯỚC: 33x11CM
  • ĐỘ DÀY: 3.0CM / 4.0CM / 5.0CM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • NGUYÊN LIỆU:  ĐÁ VÔI (CaCO3)
  • TRỌNG LƯỢNG: 2,750 KGS/M3