ĐÁ MẺ QUAY YL

  • CHẤT LIỆU: ĐÁ MẺ QUAY YL
  • KÍCH THƯỚC: 150X150MM … 200x200MM
  • MÀU SẮC: XANH RÊU
  • BỀ MẶT:  MẺ QUAY YL
  • ỨNG DỤNG: ỐP LÁT SÂN, VƯỜN, ĐƯỜNG ĐI…